European Grand Tour Portraits

Europe

Photographs of friends taken during our tour around Europe. Photographs shot on a Nikon FM2 with Kodak TMAX 400 film.

 •  
 • Andrew, train from Wrocław to Krakow

 • Euan, train from Wrocław to Krakow

 • Euan, Venice

 • Andrew, Zurich Hauptbahnhof

 • Zurich Hauptbahnhof

 • Euan, Barcelona

 • Euan, Barcelona

 • Andrew, Self, Barcelona

 • Andrew, Paris

 • Andrew, Euan, Paris